Roman Glass

 Roman Glass to przepiękne, tęczowe szkło antyczne pozyskiwane z wyrobisk archeologicznych na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego, Ziemi Świętej a także krajów wzdłuż dawnego Jedwabnego Szlaku. Są to najczęściej fragmenty naczyń użytkowych datowane na I-V w.n.e. Zdarza się odnajdować również całe naczynia, bądź fragmenty naczyń sakralnych i pochówkowych, ale takie znaleziska zyskują wartość muzealną i kolekcjonerską.

Unikatowe Roman Glass charakteryzuje się niespotykaną ferią barw na powierzchni. Dzieje się tak dzięki tęczowej patynie, która powstaje w naturalnym procesie korozji szkła. Natura nigdy nie odpoczywa, szkło ukryte w ziemi poddawane jest działaniu wielu różnych czynników. Gorące dni i zimne noce, wilgotne zimy i upalne lata przez blisko 2000 lat cierpliwie zmieniały zwykłe szkło naczyń użytkowych w przepiękne, bajecznie kolorowe kawałki Roman Glass. Bogactwo odcieni i dominujący kolor patyny są wynikiem różnych zawartości minerałów w glebie. Procesy te są nie do podrobienia, nie istnieje technika, która pozwoliłaby sztucznie stworzyć Roman Glass, co stanowi najpewniejszy i niepodważalny certyfikat oryginalności. 

Każdy kawałek Roman Glass jest unikalny, mieni się inną grą kolorów, a jego ciekawa faktura zależna jest od stopnia korozji. To powoduje, że nie ujmując piękna kamieniom szlachetnym, Roman Glass jest idealnym materiałem do tworzenia biżuterii. Pamiętajmy trzymając w dłoni fragment szkła antycznego Roman Glass, że dotykamy nie tylko pięknego przedmiotu, ale i kawałka historii.

Przy zakupie szkła Roman Glass wystawiamy certyfikat autentyczności.

fb